โซล่าเยลโล่

MINE SPA1

95(127 Hp)
KW
Max Power
140
KM/H
Max Speed
30
KWH
Battery*
200
KM
Range (NEDC)**

*Charging network by EA Anywhere   
**New European Driving Cycle

น้ำหนักรถ1,400 กก.

มิติตัวถัง (กว้างxยาวxสูง) 1,730x4,530x1730 มม.

ระยะฐานล้อ2,750 มม.

ระยะต่ำสุดจากพื้น150 มม.

รัศมีวงเลี้ยว5.9 ม.

ความจุห้องสัมภาระด้านท้าย650 ลิตร

เจ้าพระยาบลู

MINE SPA1

95(127 Hp)
KW
Max Power
140
KM/H
Max Speed
30
KWH
Battery*
200
KM
Range (NEDC)**

*Charging network by EA Anywhere   
**New European Driving Cycle

น้ำหนักรถ1,400 กก.

มิติตัวถัง (กว้างxยาวxสูง) 1,730x4,530x1730 มม.

ระยะฐานล้อ2,750 มม.

ระยะต่ำสุดจากพื้น150 มม.

รัศมีวงเลี้ยว5.9 ม.

ความจุห้องสัมภาระด้านท้าย650 ลิตร

ไบโอแบล็ค

MINE SPA1

95(127 Hp)
KW
Max Power
140
KM/H
Max Speed
30
KWH
Battery*
200
KM
Range (NEDC)**

*Charging network by EA Anywhere   
**New European Driving Cycle

น้ำหนักรถ1,400 กก.

มิติตัวถัง (กว้างxยาวxสูง) 1,730x4,530x1730 มม.

ระยะฐานล้อ2,750 มม.

ระยะต่ำสุดจากพื้น150 มม.

รัศมีวงเลี้ยว5.9 ม.

ความจุห้องสัมภาระด้านท้าย650 ลิตร

อีเอสเอสเกรย์

MINE SPA1

95(127 Hp)
KW
Max Power
140
KM/H
Max Speed
30
KWH
Battery*
200
KM
Range (NEDC)**

*Charging network by EA Anywhere   
**New European Driving Cycle

น้ำหนักรถ1,400 กก.

มิติตัวถัง (กว้างxยาวxสูง) 1,730x4,530x1730 มม.

ระยะฐานล้อ2,750 มม.

ระยะต่ำสุดจากพื้น150 มม.

รัศมีวงเลี้ยว5.9 ม.

ความจุห้องสัมภาระด้านท้าย650 ลิตร

พีซีเอ็มบราวน์

MINE SPA1

95(127 Hp)
KW
Max Power
140
KM/H
Max Speed
30
KWH
Battery*
200
KM
Range (NEDC)**

*Charging network by EA Anywhere   
**New European Driving Cycle

น้ำหนักรถ1,400 กก.

มิติตัวถัง (กว้างxยาวxสูง) 1,730x4,530x1730 มม.

ระยะฐานล้อ2,750 มม.

ระยะต่ำสุดจากพื้น150 มม.

รัศมีวงเลี้ยว5.9 ม.

ความจุห้องสัมภาระด้านท้าย650 ลิตร

เทอร์บายซิลเวอร์

MINE SPA1

95(127 Hp)
KW
Max Power
140
KM/H
Max Speed
30
KWH
Battery*
200
KM
Range (NEDC)**

*Charging network by EA Anywhere   
**New European Driving Cycle

น้ำหนักรถ1,400 กก.

มิติตัวถัง (กว้างxยาวxสูง) 1,730x4,530x1730 มม.

ระยะฐานล้อ2,750 มม.

ระยะต่ำสุดจากพื้น150 มม.

รัศมีวงเลี้ยว5.9 ม.

ความจุห้องสัมภาระด้านท้าย650 ลิตร

มหานครไวท์

MINE SPA1

95(127 Hp)
KW
Max Power
140
KM/H
Max Speed
30
KWH
Battery*
200
KM
Range (NEDC)**

*Charging network by EA Anywhere   
**New European Driving Cycle

น้ำหนักรถ1,400 กก.

มิติตัวถัง (กว้างxยาวxสูง) 1,730x4,530x1730 มม.

ระยะฐานล้อ2,750 มม.

ระยะต่ำสุดจากพื้น150 มม.

รัศมีวงเลี้ยว5.9 ม.

ความจุห้องสัมภาระด้านท้าย650 ลิตร

FEATURES

MINE MOBILITY

FEATURES

MINE MOBILITY

*หมายเหตุ ภาพและเนื้อหาบางส่วนสำหรับใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

CONTACT US

Head Office

บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

033 050 731

info@minemobility.com